Agnieszka Winkler

agnieszka_winkler_960x640

Logopeda, pedagog

OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W FILAR

profilaktyka logopedyczna
diagnoza logopedyczna
terapia logopedyczna (obejmująca spotkania w gabinecie, instruktaż dla rodziców, wskazówki i materiały do ćwiczeń w domu)
konsultacje logopedyczne
grupowe zajęcia ortofoniczne

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia, surdopedagogika. Dodatkowo posiada także tytuł technika- licencjata audiofonologii uzyskany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 4 lat prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym oraz ortofoniczne zajęcia grupowe. Od początku pracy zawodowej prowadzi zajęcia w kilku placówkach państwowych oraz niepublicznych. Głównym założeniem pracy logopedycznej jest nauka poprzez zabawę.

Mocna strona: „Każde zajęcia staram się prowadzić w ten sposób, by nie były one dla dziecka przykrym obowiązkiem, lecz zawsze wywoływały uśmiech na jego twarzy”.