Co jest z tą terapią par…. warto?

IMG_3826

„Miłość nie jest przereklamowana. Naprawdę warta jest tego, aby o nią walczyć, aby się dla niej narażać i ryzykować. A problem polega na tym, że jeśli nie ryzykujesz niczego twoje ryzyko jest jeszcze większe.” (Erica Jong, za: Sue Johnsosn, Przytul mnie)

Miłość jest bardzo ważnym elementem ludzkiego życia. Jest jego celem i motorem napędowym. Potrzeba i umiejętność miłości cechuje gatunek ludzki. Umiejętność emocjonalnego wiązania się jest zapisana w naszym garniturze genetycznym i w naszym ciele. Od urodzenia człowiek potrzebuje miłości i bliskości fizycznej, potrzebuje ich do lepszego życia. Więź jaką potrafi stworzyć z innymi ludźmi, zapewnianie sobie emocjonalnego wsparcia jest źródłem siły, które paradoksalnie również tą siłę daje. Można więc powiedzieć, że umiejętność miłości, tworzenia bliskości, pozwala na wchodzenie w dobre związki, pozwala nawiązywać dobre relacje, które wtórnie wpływają na możliwość poczucia bliskości, na miłość. Czasem, w prozie życia, ta miłość umyka. Sztuką jest ją odnaleźć. Warto o nią dbać i o niej pamiętać.

Miłość jedną z cnót wyróżnianych przez psychologię pozytywną, a co za tym idzie przyczynia się do dobrostanu osób, które kochają. Wiele badań wskazuje, że osoby będące w dobrym związku są szczęśliwsze niż osoby żyjące samotnie. Osoby takie lepiej radzą sobie ze stresem oraz cieszą się lepszym stanem zdrowia.

Dlatego, gdy pojawia się kryzys, którego para, małżeństwo, rodzina nie potrafi rozwiązać, warto skorzystać z pomocy terapeutycznej, by ochronić miłość. Warto w procesie terapeutycznym podjąć współpracę na rzecz miłości, warto ją odkrywać na nowo, warto na nowo znaleźć porozumienie.