Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia?

Psychoterapia jest przeznaczona dla wszystkich osób, które czują, że problemy, trudności życiowe ich przytłaczają, a dotychczasowe sposoby poradzenia sobie z nimi zawiodły i są już nieskuteczne. Jeśli człowiek potrzebuje wsparcia, wypracowania nowych narzędzi poradzenia sobie z własnymi problemami, trudnościami to wydaje się, że odpowiednią formą pracy jest terapia.  W procesie tym, bardzo ważnym elementem jest zaangażowanie osoby biorącej udział w terapii, w budowanie zmiany, wypracowywanie satysfakcjonujących, rozwojowych rozwiązań.

Do naszej Poradni może się również zgłosić rodzina lub para, która przeżywa kryzys lub trudności, i potrzebuje wsparcia w poradzeniu sobie z nimi. Problemy rodziny czy też pary mogą mieć różne źródła np. mogą być związane z przewlekłą chorobą jednego z członków rodziny, mogą wynikać z jakiegoś nagłego, stresogennego wydarzenia (np. wypadek, śmierć) czy też z sytuacją kryzysową związaną ze zmianą etapu życia rodziny (np. narodzenie dziecka, odejście dzieci z domu). Ważnym elementem pracy jest współpraca wszystkich osób biorących udział w procesie terapeutycznym.

Oferujemy również pomoc parom, które znalazły się na tzw. zakręcie i trudno im wyjść na prostą. Pomagamy rozwiązywać konflikty, radzić sobie z trudnościami, w taki sposób by działać na rzecz rozwoju.

Ważnym jest by zdawać sobie sprawę z tego, że nie można pomóc osobom, które pomocy zdecydowanie nie chcą, bowiem praca terapeutyczna nie jest władna zmienić jakąkolwiek osobę wbrew jej woli.