Jak wygląda spotkanie i jak długo trwa?

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE?

Spotkanie z terapeutą jest formą rozmowy. Terapia indywidualna zarówno osób dorosłych jak i młodzieży oraz dzieci prowadzona jest przez jednego terapeutę. Terapia rodzinna natomiast może być prowadzona przez dwóch terapeutów.

JAK DŁUGO TRWA SPOTKANIE?

W zależności od typu prowadzonej terapii spotkania trwają odpowiednio:

– terapia indywidualna – 50 minut,

– terapia par – 80 minut,

– terapia rodzinna – 90 minut.

JAK WYGLĄDA PROCES TERAPEUTYCZNY?

Proces terapeutyczny składa się z kilku kroków:

1. Pierwszy kontakt – zachęcamy do umówienia się na spotkanie telefoniczne lub mailowo.

2. Konsultacje – są to pierwsze spotkania. Ustalmy wówczas wspólnie czy terapia jest potrzebna, ewentualnie jaka forma terapii jest najwłaściwsza. Celem tych spotkań jest poznanie Ciebie, Twoich trudności. Terapeuta będzie zadawał pytania, aby lepiej poznać Twój świat i Twoje potrzeby. Jeśli będzie to terapia par lub rodzinna będzie również chciał poznać każdego z Was punkt widzenia na problem, który Was zaprowadził do gabinetu. Terapeuta będzie chciał również poznać oczekiwania każdego z Was czyli to czego oczekujecie, co się zadzieje dla Was w wyniku terapii.

3. Praca terapeutyczna w postaci regularnych sesji. Pracujemy nad wspólnie ustalonym celem lub celami. Cel może ulec również zamianie w toku terapii, jeśli istnieje taka potrzeba. Praca terapeutycznie zwykle będzie formą rozmowy. Praca czasem może być trudna emocjonalnie. Gabinet jest miejscem gdzie można o trudnych emocjach mówić, by móc się im przyjrzeć i się od nich w efekcie uwolnić. Ważne abyś wiedział, że spotkania z terapeutą mają charakter poufny. Dla wypracowywania zmiany istotna jest regularność, systematyczność spotkań.

4. Zakończenie terapii. Zazwyczaj ma miejsce, gdy Ty wraz z terapeutą stwierdzisz, że osiągnąłeś swój cel. Ostatnie spotkanie jest poświęcone podsumowaniu pracy nad celem. Terapeuta wraz z Tobą upewni się jak postrzegasz zmianę, jak osiągnąłeś swój cel.

ZASADY ODWOŁYWANIA SESJI

Gdy czasem nie możesz pojawić się na sesji istnieje możliwość jej odwołania. Prosimy o odwołanie co najmniej 24 h przed zaplanowanym terminem spotkania.