Katarzyna Zubik

katarzyna_zubik_960x640

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog

Obszar aktywności zawodowej:

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, młodych dorosłych oraz osób dorosłych. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Pomaga osobom:

  • przeżywającym kryzysy i trudności osobiste
  • doświadczającym trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji
  • cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, depresji, stanów lękowych, zaburzeń osobowości

Pracuje również z młodymi ludźmi doświadczającymi różnego rodzaju trudności emocjonalnych, problemów szkolnych, w kontaktach z rówieśnikami, borykającymi się z poczuciem zagubienia, samotnością, nieadekwatną samooceną, nieumiejętnością wyrażania i kontrolowania własnych emocji, mającą kłopot z identyfikacją własnej płci, a także z tymi, którzy próbują odzyskać poczucie sensu w życiu.

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Terapeutka – ukończyła Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Socjoterapeutka po 2 letnim Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Posiada certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia, uprawniający do prowadzenia poradnictwa i interwencji kryzysowej. Ukończyła szkolenie w zakresie realizacji programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci PROM

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 8 lat pracuje z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, niemieszczącą się z powodów emocjonalnych w szkole masowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie Prowadziła grupy psychoedukacyjne dla młodzieży z rodzin zastępczych w Dziale Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Wola.

Tutorka w projekcie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach którego prowadziła konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz warsztaty dla młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, prowadząc psychoterapię indywidualną, klub socjoterapeutyczny dla młodzieży z problemami rozwojowymi oraz grupę wsparcia dla osób dotkniętych schizofrenią.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i seminariach.