Kiedy do logopedy?

Young woman and little girl drawing together sitting on the floor

Z konsultacji logopedycznej rodzice powinni skorzystać zawsze, kiedy mają obawy co do prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Jeśli niepokoi Cię, że Twoje dziecko mówi niewiele, jego mowa jest niezrozumiała lub gdy zamienia głoski na inne umów się na spotkanie ze specjalistą. Podczas takiej konsultacji logopeda podpowie także jak zapobiegać wadom wymowy oraz jak wspomagać rozwój mowy dziecka.

Rozwój mowy przebiega etapowo. Terapia logopedyczna, powinna być rozpoczęta zawsze gdy:

v  w wieku 0-2 r. ż

 • niemowlę nie gaworzy, nie powtarza sylab, nie reaguje na mowę otoczenia
 • roczne dziecko nie mówi pojedynczych wyrazów, odnoszących się do jego najbliższego otoczenia
 • dwulatek używa pojedynczych słów, nie łączy je w wyrażenia dwuwyrazowe
 • dziecko mówi zdecydowanie mniej lub dużo mniej wyraźnie niż jego rówieśnicy

v  w wieku 3 lat

 • nie wymawia prawidłowo głosek takich jak: (a, o, u, y, i, p, b, m, pi, bi , mi, f, w, fi, wi, t, d, n, ń, l, i, ś, ź, ć, dź , k, g , ki, gi, h/ch, i̯, ł). Zastępowanie głosek (k, g) głoskami (t, d) oraz mylenie głoski (h/ch) i (ł) nie stanowi jeszcze problemu, uznawane jest za normę rozwojową. Jeżeli jednak głoski te nie ustabilizują się do 4 roku życia należy zgłosić się do logopedy.
 • wsuwa język miedzy zęby w czasie wymawiania głosek, zwłaszcza przy artykulacji głosek (ś, ź, ć, dź), (l) oraz (t, d, n)

v  w wieku 4 lat

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek wymienionych powyżej
 • nie wymawia głosek (k, g), np. zastępując je głoskami (t, d)
 • nie wymawia prawidłowo głosek (s, z, c, dz) – zastępuje je głoskami (ś, ź, ć, dź) lub przy ich artykulacji wsuwa język między zęby

v  w wieku 5 lat

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek, przedstawionych powyżej
 • nie wymawia prawidłowo głosek (sz, r,z, cz, dż), zamienia je głoskami (ś, ź, ć, dź) lub częściej (s, z c, dz), bądź przy artykulacji tych głosek wsuwa język między zęby.

v  w wieku 6 lat

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek, przedstawionych powyżej
 • nie wymawia prawidłowo głoski (r)- zamienia ją na głoskę (l) lub (j), lub artykulacja głoski nie jest prawidłowa- realizuję (r) gardłowo, wargowo lub jako tzw. „r francuskie”

Literatura:

Słodownik- Rycaj E. (2000), O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Wydawnictwo Akademickie „Żak s. 16.

Emiluta-Rozya D. (2006), Wspomaganie rozwoju dziecka w rozwoju przedszkolnym, Centrum Metodyczne  Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa, s. 10.