Krzysztofa Krowiranda

krzysztofa_krowiranda_960x640

Psycholog

OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W Paradni Filar zajmuje się:
interwencją kryzysową u osób dorosłych
wsparciem młodzieży w rozwoju i trudnościach

WYKSZTAŁCENIE

dr nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; specjalność: psychologia kliniczna). Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz Szkoły Trenerów (OPTA/OK./OD-DO). Odbyła półroczny staż w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w ramach praktyk studenckich, tygodniowy staż w ośrodku leczenia uzależnień w Kazuniu pod Warszawą (Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności) i roczny staż w telefonie zaufania dla ofiar przemocy prowadzonym na zlecenie PARPA (Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia”). Obecnie pracuje jako psycholog w Zespole Szkół nr 15 w Warszawie.