Małgorzata Szymkiewicz

malgorzata_szymkiewicz_960x640

Psycholog

OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PORADNI FILAR

W poradni udziela pomocy psychologicznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w ramach interwencji kryzysowej. Ponadto prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia, szczególnie osób które:

 

  • Nie radzą sobie z uczuciem lęku, smutku lub złości
  • Uważają, że mają problem z przeżywaniem i wyrażaniem emocji
  • Doświadczają trudności w budowaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • Potrzebują wsparcia w związku z doświadczeniem straty (śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, rozwód, rozstanie z partnerem/partnerką)
  • Cierpią na zaburzenia odżywiania
  • Mają niskie poczucie własnej wartości, nie akceptują siebie

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

WYKSZTAŁCENIE

Magister psychologii, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii opartej na podejściu psychodynamicznym w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w MSCZ im. Jana Mazurkiewicza (dawny Szpital Tworkowski), na Oddziale Dziennym w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. Przez kilka lat pełniła dyżury w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123, często przyjmując telefony od osób, które zgłaszały trudności w relacjach, doświadczały bądź były świadkiem przemocy, cierpiały z powodu depresji, stanów lękowych, zmagających się ze stratą oraz samotnych.

Obecnie współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje indywidualnie z młodzieżą oraz współprowadzi grupę terapeutyczną.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.