Młodość to stan umysłu

Surfer in welle

Autor książki „Zatrzymaj czas”, Deepak Chopra, przekonuje nas, że młodość jest stanem świadomości. Wiadome jest, że szeroko rozumiane oddziaływania środowiska, mogą wpływać w znaczący sposób na długość życia. Obserwowany jest wzrost długości życia wraz z postępem technologicznym (w tym medycznym, lepszym dostępem do żywności itp.). Starość jest ważnym etapem w rozwoju człowieka, choć zróżnicowanym w zależności od jednostki. Jest zróżnicowanym etapem ponieważ zależy od jakości życia w poprzednich etapach. Jednym słowem, na poczucie młodości w zaawansowanym wieku musimy pracować dużo wcześniej.

Czy możemy coś więcej zrobić?

Starzenie ciała nie do końca możemy zatrzymać ponieważ podlega prawom fizyki, natomiast poprzez systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych, odpowiednią dietę, medytację możemy opóźnić te procesy i dożyć długich lat w zdrowiu. Autor wskazuje również na miłość jako moc, zarówno uzdrawiającą jak i odnawiającą. Trudno nie zastanowić się nad powyższą tezą. W ostatnim czasie pojawiły się uniwersytety III wieku, modelki-seniorki, warto dodać, że Sofokles napisał „Antygonę” w wieku powyżej 90 lat.

Pozytywne czynniki, które opóźniają starzenie się:

 • Szczęśliwe małżeństwo lub satysfakcjonujący długotrwały związek.
 • Zadowolenie z pracy.
 • Uczucie szczęścia. Łatwość śmiania się.
 • Satysfakcjonujące życie seksualne.
 • Zdolność do tworzenia i utrzymywania bliskich przyjaźni.
 • Regularny rozkład dnia.
 • Co najmniej tydzień wakacji w roku.
 • Poczucie kontroli nad życiem osobistym.
 • Przyjemne spędzanie czasu wolnego, satysfakcjonujące hobby.
 • Zdolność do łatwego wyrażania emocji.
 • Optymistycznie patrzenie w przyszłość.
 • Poczucie bezpieczeństwa finansowego, posiadanie wystarczających środków do życia.

Na większość z powyższych elementów możesz mieć wpływ, możesz nad nimi pracować. Jeśli potrzebujesz wsparcia w pracy nad związkiem, optymizmem, którego można się nauczyć, wyrażaniem emocji, relacjami z innymi osobami to zapraszamy na spotkania z psychologiem.

(Źródło: Deepak Chopra, ”Zatrzymaj czas”, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2014)