Nasza misja

DZIAŁAMY NA RZECZ ROZWOJU RODZINY

Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju osobistego i rodziny. Rodzina jest systemem oddziaływującym na życie każdego człowieka, niezależnie od tego, czy żyje sam czy tworzy swoją rodzinę. Każdy z nas pochodzi z systemu rodzinnego, który wywarł na jego życie określony wpływ. Dlatego też rodzina w sposób świadomy i nieświadomy nadaje znaczenie jego egzystencji.

Każdy ma za sobą dobrą i złą przeszłość. Ważne, żeby to zrozumieć i zadecydować co chcesz z tego wziąć, co jest użyteczne dla Ciebie samego. Każdy człowiek może zmagać się z własnymi, wewnętrznymi trudnościami, które wpływają na jego funkcjonowanie w świecie, na jakość relacji z innymi ludźmi. Dlatego też ważny jest dla nas dobrostan i rozwój indywidualny każdej osoby zgłaszającej się po pomoc.

Zachowanie rodziców wpływa na dzieci, jak również zachowania dzieci wpływają na rodziców. Jeśli pojawia się sytuacja kryzysowa, u którejś z osób,  wpływa to na jakość życia całej rodziny. Dlatego też naszym celem jest pomoc rodzinie w zachowaniu optymalnej równowagi, która będzie filarem jej rozwoju.

Pracujemy z parami, małżeństwami, które przeżywają trudności w związku ponieważ mamy głębokie przeświadczenie, o tym, że dobra relacja partnerska stanowi oś, wokół której oscylują pozostałe relacje w rodzinie.

W celu wypracowania określonej umiejętności u dzieci i przezwyciężenia ich trudności, część z nas pracuje Metodą Kids’ Skills – Dam Radę! Metoda ta oparta jest na założeniach podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Pomaga dzieciom w przezwyciężaniu ich problemów emocjonalnych poprzez wypracowywanie nowych, pożądanych zachowań przy pomocy rodziny i innych bliskich osób. Dzieci uczą się nowych zachowań, które ułatwią im przezwyciężenie trudności, problemów.