Terapia indywidualna

274679

Terapia indywidualna jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby korzystającej z terapii. W procesie terapeutycznym konstruowana jest diagnoza oraz ustalany jest cel spotkań, który jest zgodny z zapotrzebowaniem osoby zgłaszającej się po wsparcie w danej sytuacji życiowej. Skutkiem terapii jest zmiana, mająca na celu polepszenie dobrostanu człowieka.

Pracujemy z osobami dorosłymi, które:
• doświadczają problemów emocjonalnych (w tym obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości),
• cierpią z powodu zaburzeń odżywiania,
• cierpią z powodu zaburzeń nerwicowych (lękowych),
• posiadają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji,
• mają niskie poczucie własnej wartości,
• cierpią na zaburzenia nastroju,
• nie radzą sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
• zmagają się z traumą,
• przeżywają stratę,
• zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną,
• doświadczają spadku energii i motywacji do działania
• borykają się z trudnościami w relacjach,
• mają zaleconą terapię przez lekarza psychiatrę.

Sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie, zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dany człowiek oraz od złożoności ustalonych celów.