Terapia logopedyczna

Buchstaben-Wrfel verstreut ber einen Holztisch

Zajmujemy się diagnozą oraz terapią wad wymowy u dzieci i u osób dorosłych.

Jeśli zastanawiasz się czy rozwój mowy Twojego dziecka jest prawidłowy lub obserwujesz, że dzieci w podobnym wieku mówią poprawniej, to zapraszamy na diagnozę logopedyczną.

Wady wymowy mogą być spowodowane różnymi przyczynami, np.:

 • nieprawidłowościami w budowie narządów mowy: języka, podniebienia, krzywy zgryz, krzywa przegroda nosowa,
 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie jamy ustnej (np. warg czy języka),
 • niewłaściwą pracą narządów artykulacyjnych  mimo barku  nieprawidłowości w ich budowie,
 • wadami słuchu.

Wada wymowy sama nie ustąpi, przeciwnie- zwlekanie z rozpoczęciem terapii logopedycznej, spowoduje utrwalanie się nieprawidłowych  nawyków.  Co więcej, pewne rodzaje wad wymowy mogą także niekorzystanie wpływać na naukę czytania i pisania. Dlatego też warto zdiagnozować i wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w mowie  w naszym gabinecie logopedycznym.

Diagnoza obejmuje:

 • dokładny wywiad logopedyczny z rodzicami (ważne będzie tutaj przypomnienie sobie przez rodziców istotnych faktów dotyczących okresu ciąży, porodu, a także okresu od urodzenia, aż po obecną chwilę życia dziecka),
 • ocenę rozumienia mowy,
 • ocenę nadawania mowy (m. in. znajomości nazw przedmiotów, czynności, cech, używania form gramatycznych, tempa, płynności i zrozumiałości mowy, ocenę fonacji oraz oddychania podczas mówienia),
 • ocenę budowy aparatu artykulacyjnego dziecka (m. in. zgryzu, budowę języka, budowę podniebienia miękkiego i twardego),
 • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego (odgryzanie, żucie, połykanie i oddychanie),
 • ocenę słuchu fonematycznego,
 • ocenę kinestezji artykulacyjnej,
 • ocenę artykulacji.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania logopedycznego podczas terapii logopedycznej prowadzone są:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
 • utrwalenie wywołanych głosek w mowie spontanicznej,
 • ćwiczenia prawidłowej prozodii mowy.

Dodatkowo, podczas ćwiczeń zasadniczych, polegających na uzyskaniu prawidłowej artykulacji, prowadzone są ćwiczenia mające na celu m. in. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, motoryki dużej i małej, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

Usługi:

 • profilaktyka logopedyczna,
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna (obejmująca spotkania w gabinecie, instruktaż dla rodziców, wskazówki i materiały do ćwiczeń w domu),
 • konsultacje logopedyczne.

Podczas zajęć wykorzystywane są ogólnodostępne różnorodne gry i pomoce dydaktyczne, a także samodzielnie wykonane pomoce, mające na celu uatrakcyjnienie zajęć, tak by dziecko miało poczucie zabawy, a nie żmudnej nauki.