Terapia rodzinna

Familie trumt vom eigenen Haus

O terapii rodzinnej mówimy gdy terapią objęta jest cała rodzina wraz z dziećmi.

Jest formą rozmowy, w której członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach. Rodzice w wyniku takich rozmów mogą bardziej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców.

Terapia rodzinna jest pomocna gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić.

Szczególny obszar pracy z rodzinami to:

 • praca nad rozwiązywaniem konfliktów (w tym międzypokoleniowych),
 • praca nad poprawą komunikacji, ustalaniem granic, wyrażaniem emocji, potrzeb oraz oczekiwań,
 • praca nad umacnianiem więzi.
Terapia rodzinna skierowana jest do rodzin, w których:
 • problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie całej rodziny,
 • poszczególne osoby w rodzinie mają konflikty między sobą,
 • występuje kryzys życiowy np. śmierć w rodzinie, wypadek,
 • występuje przewlekła choroba somatyczna np. onkologiczna, cukrzyca, astma, nadciśnienie itp.
 • występuje choroba psychiczna,
 • występują trudności wychowawcze,
 • występują zaburzenia zachowania u dzieci,
 • dzieci nagle zaczynają się zachowywać w sposób budzący niepokój,
 • u dzieci występują zaburzenia odżywiania.

Terapia rodzinna pozwala na znalezienie nowych rozwiązań w przypadku gdy stare okazują się niewystarczające.
Pracujemy nad wzajemnym zrozumieniem członków rodziny oraz nad lepszym zrozumieniem trudności występujących w systemie rodzinnym.

Terapia rodzinna może być prowadzona przez dwóch psychoterapeutów i odbywa się co 2-4 tygodnie przez 90 minut.