Postanowienia noworoczne i co dalej…

2016 / Start

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Człowiek zastanawia się co udało mu się osiągnąć w minionym roku, co przysporzyło mu zadowolenia, co radości, a co trosk. Efektem takich podsumowań często bywają postanowienia noworoczne. Każdy z nas wyznacza sobie  cele, które chce zrealizować w kolejnym roku. Zastanawiamy się wszyscy, co zrobić by zrealizowanie ich było realne.

Oto propozycja:

  1. Wyznacz sobie najwyżej kilka postanowień. Im większa ilość celów do osiągnięcia tym większe ryzyko braku ich realizacji. Ważne by wyznaczone cele były możliwe do osiągnięcia. Ważne również by były konkretne. Opracuj kolejne kroki postępowania, które mogą Cię przybliżyć do osiągnięcia celów. Przyporządkuj im czas konieczny do realizacji danego etapu oraz wybierz odpowiednie metody.
  2. Stwórz własną hierarchię celów. Zastanów się nad tym, osiągnięcie których celów będzie dla Ciebie najistotniejsze, a których mniej. Oszacuj również co może być największą przeszkodą w realizacji danego celu. Zastanów się nad zasobami, które możesz wykorzystać w drodze do urealnienia postanowienia. Możesz hierarchię celów przygotować w formie pisemnej ponieważ podświadomie ukierunkowujesz swoje działania, na to by je zrealizować.
  3. Zmień konkretne zachowania, nawyki, które uznasz za istotne w drodze do osiągnięcia celu. Zastanów się co jest realne i jakiej zamiany w swoich zachowaniach możesz i chcesz dokonać. Masz wiele mocnych stron, które pomogą Ci zrealizować własne zamierzenia.
  4. Zastanów się, które elementy realizacji celów nie są od Ciebie zależne. W tych aspektach szukaj sojusznika w życzliwych Ci osobach. Ważna wydaje się również umiejętność proszenia o pomoc.
  5. Zastanów się po czym poznasz, że cel osiągnąłeś. Ważne jest wyobrażenie sobie w jaki sposób będzie wyglądało Twoje życie po osiągnięciu celu. Oszacuj to co uzyskasz, jakie będzie Twoje samopoczucie.