Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna. O terapii rodzinnej mówimy gdy terapią objęta jest cała rodzina. Jest formą rozmowy, w której członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach. Rodzice w wyników takich rozmów mogą bardziej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Do opisu funkcjonowania rodziny można użyć metafory systemu naczyń połączonych. Miedzy naczyniami połączonym są skonstruowane w taki sposób, że ciecz może swobodnie między nimi swobodnie przepływać. Podobnie działa system rodzinny – odbiorcą emocji czy zachowań, stresu doświadczanego przez jednego z członków rodziny jest reszta rodziny.

Terapia rodzinna jest prowadzona w rodzinie, w której jedno lub dwoje osób wychowuje dzieci. W terapii rodzinnej mogą brać udział inne, ważne dla funkcjonowania rodziny osoby. Rodzice mogą być związkiem małżeńskim, ale nie muszą. Również dzieci nie muszą być biologicznymi dziećmi rodziców. Zachęcamy do uczestnictwa w terapii także rodziny patchworkowe borykające się z kłopotami. Na terapię rodzinną zapraszamy dzieci w każdym wieku.

Terapia rodzinna jest pomocna gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić. Pozwala na znalezienie nowych rozwiązań w przypadku gdy stare okazują się niewystarczające. Generalnie pracujemy nad wzajemnym zrozumieniem członków rodziny. Pracujemy również nad lepszym zrozumieniem trudności występujących w danym systemie rodzinnym. Szczególny obszar pracy z rodzinami to praca nad rozwiązywaniem konfliktów (w tym międzypokoleniowych), poprawą komunikacji, ustalaniem granic, wyrażaniem emocji, potrzeb oraz oczekiwań. Ważnym obszarem jest również praca nad umacnianiem więzi.

Terapia rodzinna może być prowadzona przez dwóch psychoterapeutów. Terapia rodzinna odbywać się może w zależności od potrzeb co 2-4 tygodnie.

Pracujemy z rodzinami w sytuacji, gdy:

 • przeżywają trudności w porozumiewaniu się,
 • mają poczucie niezrozumienia w rodzinie,
 • doświadczających trudności w wyrażaniu i komunikowaniu własnych uczuć,
 • borykają się z trudnościami związanymi z respektowaniem granic innych członków rodziny,
 • potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów,
 • przeżywają trudności w przechodzeniu przez naturalne kryzysy rozwojowe rodziny (przyjście na świat dzieci, dziecko w wieku nastoletnim, odejście dzieci z domu),
 • doświadczają trudności z rodzeniem sobie z nadmiernym stresem (zwianymi z rozstaniem, utratami, traumami, utratą pracy itp.).

Pracujemy z rodzicami w sytuacji, gdy:

 • odczuwają niepokój związany z wychowywaniem dzieci,
 • doświadczających niepokoju związanymi z zachowaniami dziecka,
 • mają poczucie brak kontaktu z dzieckiem,
 • doświadczających problemów w komunikowaniu się z dzieckiem.

Pracujemy również z parami, rodzinami, indywidualnie w sytuacji okołoporodowej w sytuacji, gdy:

 • pojawiają się obawy w trakcie ciąży,
 • pojawią się niepokój związany z narodzeniem dziecka,
 • istnieje ryzyko straty lub strata ciąży lub dziecka,
 • mamy doświadczają obniżonego nastroju zarówno przed, jak i po porodzie.