Psychoterapia

Na terapię przychodzi człowiek, para, rodzina. Każdy ma swoje indywidualne doświadczenia życiowe, każdy ma swój określony problem, w określony sposób postrzega świat. Każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby, więc i narzędzia będą konieczne różne – posługując się metaforą rzeźby – rzeźbiąc w granicie czy w wapniu, w drewnie lipowym czy sosnowym, będziemy potrzebowali innego dłuta, innej siły nacisku, by wyrzeźbić określony owal. Dłuto, narzędzie powinno być dobrane do konkretnego materiału, a nie w zależności do tego w jakiej szkole rzeźbiarz pobiera nauki. Choć jest bezsprzeczne, że jego kunszt powinien być wytrawny.

Zadaniem terapeuty, naszym zadaniem, jest poznać świat, poznać problem osoby zgłaszającej się po pomoc.  Terapeuta towarzysząc człowiekowi w podjęciu dobrych dla niego decyzji, pomaga w rozwiązywaniu jego trudności.  Ważna jest elastyczność terapeuty, elastyczność w procesie terapii. Ważne są również jego kompetencje i metody pracy. Kompetencje i używane metody pracy mają na celu służyć człowiekowi poddającemu się terapii. Każdy człowiek oczekuje zaangażowania, pomocy w wyjaśnianiu, w rozwiązywaniu swoich problemów. Elastyczny terapeuta dostosuje wachlarz używanych środków do konkretnego, żywego człowieka, do konkretnej żywej rodziny czy pary.

Ważnym się wydaje zaciekawienie terapeuty człowiekiem. Naturalne zaciekawienie jest elementem, które pozwala poznać kontekst każdego z członków rodziny, poznać jego świat. Wielość perspektyw sprzyja zaciekawieniu, ich uwzględnianie sprzyja chęci współpracy. Współpraca uczestników dialogu jest istotna bowiem wpływa na jakość zamiany i możliwości jej dokonania.

Aby rozwiać wątpliwości postanowiliśmy Wam udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1. Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia?

2. Jak wygląda i ile trwa spotkanie?

3. Zasada poufności – co to jest i kogo obowiązuje?