Terapia par i małżeńska

517572

Wasz związek przeżywa kryzys, trudno Wam się porozumieć, przeżywacie rozczarowania i złość.

Terapia pary, terapia małżeńska może być prowadzona gdy para:
• Znalazła się w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi
• Przeżywa kryzys spowodowany zdradą jednego z partnerów
• Boryka się z trudnościami wynikającymi z przewlekłej choroby jednego z partnerów lub dziecka
• Jest rozczarowana funkcjonowaniem własnego związku
• Ma trudności z porozumiewaniem się
• Przeżywa trudności związane z opieką nad dzieckiem partnera
• Odczuwa pustkę w sytuacji wyjścia dzieci z domu
• Doświadcza problemów seksualnych
• Odczuwa dyskomfort związany z brakiem bliskości, intymności

• Nie radzi sobie z przeżywaniem złości i gniewu
• Widzi potrzebę poprawy komunikacji

Pomocna w rozwiązywaniu Waszych problemów może być terapia.

Terapia par obejmuje i terapię formalnych związków małżeńskich i terapię par pozostającą w związkach nieformalnych. Rezultatem nieudanego małżeństwa nie zawsze musi być rozwód, tak jak rezultatem nieudanego związku nie zawsze musi być rozstanie. Rozstanie jest tylko jednym z rozwiązań. Terapia małżeńska, terapia par może pomóc w ponownym odkrywaniu siebie nawzajem i budowaniu wspólnego życia. Może być również pomocna w rozumieniu siebie nawzajem, w poszukiwaniu nowych rozwiązań, dostrzeganiu swoich mocnych stron, potrzeb i możliwości ich realizowania w związku.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj trwają 80 minut.

Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dana para oraz od złożoności ustalonych celów.