Rola rodziców w rodzinie

Family Enjoying Summer Picnic In Countryside

Rodzina funkcjonuje jako całość. Natomiast ta całość, podobnie jak inne organizmy, organizacje, składa się z różnych podsystemów. Można mówić o podsystemie rodziców, podsystemie dzieci, podsystemie kobiet, podsystemie mężczyzn, podsystemie sióstr czy też braci. Najważniejszym z nich, z punktu widzenia dobrego funkcjonowania rodziny jest podsystem rodziców. Od jego jakości, od jego porozumienia, miłości, dobroci zależy jakość życia wszystkich członków danego systemu rodzinnego.

„ Woda płynie z góry na dół” (przysłowie chińskie). Oznacza to, wszystko to co zachodzi na górze-między rodzicami przenosi automatycznie się na dół – na dzieci. Konflikty między rodzicami przenoszą się na dzieci. Dzieci czasem prezentują objawy w zupełnie nieświadomy sposób by pojednać, pogodzić rodziców, by skupić ich uwagę na sobie, a nie na ich wewnętrznym konflikcie. Dzieci bowiem mają tendencję do czucia się winnymi i odpowiedzialnymi za jakość życia całej rodziny. Sytuacja taka, nie jest regułą, ale występuje relatywnie często.

Gdy pojawiają się kłopoty w małżeństwie warto pomyśleć i o sobie wzajemnie jako parze, ale i o sobie w kontekście funkcjonowania całej rodziny. Jeśli istnieje potrzeba zadbania o dzieci, warto najpierw pomyśleć o zadbaniu o sobie jako o parę małżeńską, partnerską, rodzicielską.

W życiu większość, jeśli nie wszystko odbywa się w sposób cykliczny tak jak odpływy i przypływy. Radości przeplatają smutki, sukcesy mniejsze lub większe porażki (a przynajmniej sytuacje barku sukcesu). Jeśli para małżeńska przeżywa gorszy czas, a każda para ma taki prawo przeżywać, warto sięgnąć pamięcią do okresu kiedy wszystko układało się bardzo dobrze i z niego czerpać. Warto szukać porozumienia i rozwiązań, warto zadbać o więź.

Jeśli trudno Wam znaleźć rozwiązanie, porozumienie, przypomnieć sobie dobre chwile warto skorzystać z pomocy specjalisty i udać się na terapię małżeńską, partnerską. Natomiast gdy istnieje potrzeba dokonania zmian w rodzinie można skorzystać z terapii rodzinnej.