Rozwód – skutki dla dzieci

Confused child with cutting paper parents, family problems, divorce, custody battle, suffer concept

Rozwód jest jednym z czynników stresogennych, jest swoistego rodzaju kryzysem, który może powodować liczne skutki. Wpływa on nie tylko na parę rozwodzącą się, ale odbiorcami negatywnych jego następstw są również dzieci.

Według najnowszych szacunków około 30 proc dzieci przed ukończeniem 16 roku życia, będzie doświadczało sytuacji rozwodu rodziców. Będzie doświadczało tej sytuacji jako negatywne wydarzenie przez dłuży lub krótszy czas.

Rodzice rozwodząc się, rozwodzą  się ze sobą, a nie ze swoimi dziećmi więc warto zadbać o dobry kontakt z nimi i dać im odpowiednie wsparcie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Warto również wiedzieć, że mimo rozwodu dziecko zawsze będzie łączyło rodziców ponieważ jest to wspólne dziecko. Ważne jest więc zadbanie o dobre  wzajemne kontakty, o pokojowe rozejście się dla dobra dzieci, mimo że czasem bywa to trudnym zadaniem.

Łagodzenie skutków rozwodu dla dzieci:

1.      Zredukowanie liczby zmian w życiu dzieci. Warto elementy składające się na życie dziecka, które można zostawić bez zmian (np. zostawić je w tej samej szkole, przedszkolu, mieszkaniu) pozostawić w starym porządku ponieważ zmiana sytuacji rodzinnej jest wystarczająco obciążającym wydarzeniem.  

2.      Ważną rzeczą jest również zapewnienie dzieciom spędzania podobnej ilości czasu z obydwojgiem rodziców ponieważ zapewnia to im lepsze wsparcie psychologiczne.

3.      Odpowiednia komunikacja między rodzicami pozwala dziecku na lepsze radzenie sobie ze skutkami rozwodu. Warto wiedzieć, że otwarty konflikt między rodzicami ma negatywny wpływ na dzieci niezależnie od tego, czy rodzice są rozwiedzeni czy nie. Im większa eskalacja otwartego konfliktu, tym większe negatywne skutki odczuwają dzieci.

 Warto zadbać również o siebie, o swoje potrzeby. Warto mieć swoją grupę wsparcia i korzystać z niej często.

Źródło: Helen Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998