Rozwój mowy dziecka

Kid with ladder attaching clouds to sky

Rozwój mowy dziecka przebiega według ustalonej kolejności, przechodząc pewnymi etapami. Czas, w którym się one pojawiają jest w zasadzie stały, dopuszczalne są jednak pewne przesunięcia, nie większe niż 6 miesięcy. Każdy z tych etapów charakteryzuje się swoistymi dla niego osiągnięciami dziecka, które zmieniają zasadniczo jego sposób komunikowania się z otoczeniem.