Terapia dzieci

Daddy with 2-year-old boy playing with wooden blocks

Pracujemy, Metodą Kids’ Skills – Dam Radę!, która została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana. Jest to metoda pracy angażująca zarówno dziecko jak i jego opiekuna. Cechuje się ona dobrym poziomem skuteczności podczas zdobywania pożądanych kompetencji przez dzieci. Praca tą metodą pomaga dziecku przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne oraz wspierać prawidłowy rozwój.

Metoda Dam Radę! prowadzi do przezwyciężenia problemu oraz zdobycia nowych umiejętności.

Ważnymi elematami pracy są:
• Sformułowanie umiejętności, którą dziecko wypracuje
• Zbudowanie systemu wsparcia pomocnego dziecku w wypracowaniu umiejętności
• Pokazanie dziecku korzyści wypływającej z posiadania nowej umiejętności
• Wspieranie poczucia kompetencji u dzieci (wzmacnianych również przez system wzmocnień pozytywnych)

Sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie. Zazwyczaj odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut.