Terapia dzieci

Pracujemy, Metodą Kids’ Skills – Dam Radę!, która została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana. Jest to metoda pracy angażująca zarówno dziecko jak i jego opiekuna. Cechuje się ona dobrym poziomem skuteczności podczas zdobywania pożądanych kompetencji przez dzieci. Praca tą metodą pomaga dziecku przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne oraz wspierać prawidłowy rozwój.

Metoda Dam Radę! prowadzi do przezwyciężenia problemu oraz zdobycia nowych umiejętności. Ważnymi elematami pracy są:

  1. Sformułowanie umiejętności, którą dziecko wypracuje
  2. Zbudowanie systemu wsparcia pomocnego dziecku w wypracowaniu umiejętności
  3. Pokazanie dziecku korzyści wypływającej z posiadania nowej umiejętności
  4. Wspieranie poczucia kompetencji u dzieci (wzmacnianych również przez system wzmocnień pozytywnych)