Terapia indywidualna

Jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby przychodzącej po pomoc. Podczas spotkań – sesji terapeutycznych – omawiane są tematy zgodne z problematyką z jaką przychodzi potrzebujący człowiek do terapeuty. W procesie terapeutycznym ustalany jest cel spotkań, który jest zgodny z zapotrzebowaniem osoby zgłaszającej się w danej sytuacji życiowej. Celem terapii jest zmiana – zmiana, która ma na celu polepszenie dobrostanu danego człowieka. Problematyka, z którą można zgłosić się do terapeuty jest szeroka. Począwszy od pracy nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, wypaleniem zawodowym, radzeniem sobie ze stresem; poprzez zmianę własnych zachowań, zrozumienie własnych emocji, pracę nad samopoczuciem, lękami, na potrzebie uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych tj. żałoba, choroba kończąc itp. Zazwyczaj pierwsze spotkania służą poznaniu sytuacji osoby zgłaszającej się w kontekście aktualnych wydarzeń oraz w kontekście przeszłości.

Psychoterapia bywa również zalecana przez lekarza psychiatrę, jako uzupełnienie farmakoterapii.

W terapii mogą uczestniczyć osoby dorosłe, młodzież, a w szczególnych przypadkach również dzieci.

Sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie. Zazwyczaj odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają ok. 50 minut.

Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dany człowiek oraz od złożoności ustalonych celów.