Terapia logopedyczna

W ramach terapii logopedycznej przeprowadzana jest w naszej Poradni diagnoza oraz terapia wad wymowy. A ponadto profilaktyka logopedyczna, konsultacje logopedyczne oraz grupowe zajęcia ortofoniczne.

Diagnoza obejmuje:

 • dokładny wywiad logopedyczny z rodzicami (ważne będzie tutaj przypomnienie sobie przez rodziców istotnych faktów dotyczących okresu ciąży, porodu, a także okresu od urodzenia, aż po obecną chwilę życia dziecka),
 • ocenę rozumienia mowy,
 • ocenę nadawania mowy (m. in. znajomości nazw przedmiotów, czynności, cech, używania form gramatycznych, tempa, płynności i zrozumiałości mowy, ocenę fonacji oraz oddychania podczas mówienia),
 • ocenę budowy aparatu artykulacyjnego dziecka (m. in. zgryzu, budowę języka, budowę podniebienia miękkiego i twardego),
 • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego (odgryzanie, żucie, połykanie i oddychanie),
 • ocenę słuchu fonematycznego,
 • ocenę kinestezji artykulacyjnej,
 • ocenę artykulacji.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania logopedycznego podczas terapii logopedycznej są prowadzone:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • wywołanie prawidłowych głosek,
 • utrwalenie wywołanych głosek w mowie spontanicznej,
 • ćwiczenia prawidłowej prozodii mowy.

Dodatkowo, podczas ćwiczeń zasadniczych, polegających na uzyskaniu prawidłowej artykulacji, prowadzone są ćwiczenia mające na celu m. in. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, motoryki dużej i małej, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

Podczas zajęć wykorzystywane są ogólnodostępne różnorodne gry i pomoce dydaktyczne, a także samodzielnie wykonane pomoce, mające na celu uatrakcyjnienie zajęć, tak by dziecko miało poczucie zabawy, a nie żmudnej nauki.

ZAJĘCIA ORTOFONICZNE (grupowe zajęcia logopedyczne)

Students boys and girls sitting together around the table in clasroom and drawing. With them is their young and beautiful teacher. She teaches children and is smiling

Są to zajęcia grupowe, mające na celu takie doskonalenie wymowy, by była ona zgodna z przyjęta normą ortofoniczną. W odniesieniu do  dzieci przedszkolnych  ćwiczenia te służą  prawidłowemu kształtowaniu wymowy oraz  zapobieganiu  powstawaniu  zaburzeń  artykulacyjnych.

Zajęcia te dzielą się na dwa etapy:

 • ćwiczenia wstępne ( ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe, logorytmiczne, oraz ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne),
 • ćwiczenia artykulacyjne, czyli bezpośrednio związane z procesem  mówienia (ćwiczenia w artykulacji głosek, ćwiczenia utrwalające  i automatyzujące artykulację głosek  oraz ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych).

Dodatkowo wykonuje się ćwiczenia wspierające zajęcia logopedyczne:

 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny,
 • ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo– słuchowo– ruchowej.