Terapia młodzieży

Sad female teenager

Terapia młodzieży jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby korzystającej z terapii, które wspólnie pracują na rzecz rozwiązania kłopotu, z którym przychodzi młody człowiek.

Pracujemy z młodzieżą, która:
• doświadcza problemów emocjonalnych (w tym obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości),
• cierpi z powodu zaburzeń odżywiania,
• boryka się z trudnościami w relacjach,
• przeżywa bolesne sytuacje (w tym śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców, doznawanie przemocy),
• eksperymentuje z używkami,
• czuje się niezrozumiana przez najbliższe otoczenie,
• poszukuje własnej tożsamości, sensu życia i drogi do dorosłości.

Sesje terapeutyczne odbywają  jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut. Natomiast czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się młoda osoba.