Terapia młodzieży

Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej osób dorosłych, terapia młodzieży jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby przychodzącej po pomoc, które wspólnie pracują na rzecz rozwiązania kłopotu, z którym przychodzi młody człowiek.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, gdy:

  • doświadczają problemów emocjonalnych (w tym obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości)
  • dotkniętych problemami z odżywianiem (w tym anoreksja, bulimia),
  • borykających się z trudnościami w szkolne, związanymi z ich funkcjonowaniem społecznym,
  • przeżywającymi bolesne sytuacje (w tym śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców, doznawanie przemocy),
  • eksperymentują z używkami,
  • poszukują własnej tożsamości, sensu życia i drogi do dorosłości.

Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej osób dorosłych, sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie. Zazwyczaj odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają ok. 50 minut. Natomiast czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dana osoba.