Terapia osób dorosłych

Podczas terapii indywidualnej z osobami dorosłymi pracujemy w ramach procesu terapeutycznego na rzecz ustalonego wspólnie celu.

Pracujemy z osobami, które:

 • przeżywają trudności w relacjach, poczucie zagubienia,
 • doświadczają trudności w życiu zawodowym (w tym wypalenie zawodowe),
 • przeżywają trudności lub sytuacje kryzysowe w związku (związane z rozstaniem z partnerem, zdradą, rozwodem),
 • odczuwają niskie poczucie własnej wartości,
 • odczuwają smutek, bezradność, poczucie braku sensu, obniżony nastrój,
 • nie radzą sobie z własną złością, rozdrażnieniem,
 • cierpią z powodu lęku,
 • poszukują celu i sensu własnego życia,
 • przeżywającymi traumatyczne doświadczenia (w tym choroba, śmierć bliskiej osoby),
 • doświadczającymi trudności, którym psychoterapię zaproponował lekarz psychiatra jako uzupełnienie farmakoterapii,
 • dotkniętych problemami z odżywianiem (w tym anoreksja, bulimia),
 • posiadającymi zaburzenia osobowości,
 • mającymi potrzebę rozwoju osobistego.