Terapia rodzinna

Terapia rodzinna. O terapii rodzinnej mówimy gdy terapią objęta jest cała rodzina. Jest formą rozmowy, w której członkowie rodziny mówią o istostnych dla nich sprawach. Rodzice w wyników takich rozmów mogą bardziej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Do opisu funkcjonowania rodziny można użyć metafory systemu naczyń połączonych. Miedzy naczyniami połączonym są skonstułowane w taki sposón, że ciecz może swobodnie między nimi swobodnie przepływać. Podobnie działa system rodzinny – odbiorcą emocji czy zachowań, stresu doświadczanego przez jednego z członków rodziny jest reszta rodziny.

Terapia rodzinna jest prowadzona w rodzinie, w której jedno lub dwoje osób wychowuje dzieci. W torapii rodzinnej mogą brać udział inne, ważne dla funkcjowania rodziny osoby. Rodzice mogą być związkiem małżeńskim, ale nie muszą. Również dzieci nie muszą być biologicznymi dziećmi rodziców. Zachęcamy do uczestnictwa w terapii także rodziny patchworkowe borykające się z kłopotami. Na terapię rodzinną zapraszamy dzieci w każdym wieku.

Terapia rodzinna jest pomocna gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić. Pozwala na znalezienie nowych rozwiązań w przypadku gdy stare okazują się niewystarczające. Generalnie pracujemy nad wzajemym zrozumieniem członków rodziny. Pracujemy również nad lepszym zrozumiemiem trudności wystąpującyh w danym systemie rodzinnym. Szczególny obszar pracy z rodzinami to praca nad rozwiąznywaniem konfliktów (w tym międzypokoleniowych), poprawą komunikacji, ustalaniem granic, wyrażaniem emocji, potrzeb oraz oczekiwań. Ważnym obszarem jest również praca nad umacniamiem więzi.

Terapia rodzinna może być prowadzona przez dwóch psychoterapeutów. Terapia rodzinna odbywać się może w zależności od potrzeb co 2-4 tygodnie.