W walce z obniżonym nastrojem – 4 kroki

Meeting Of Support Group

Każdego roku około 7-8% ludzi zmaga się z epizodem depresyjnym. Można się zastanawiać, kiedy obniżony nastrój jest jednym z objawów depresji, a kiedy jest to „tylko” obniżonym nastrojem. Jeśli występują inne objawy tj. spadek energii, zaburzenia apetytu in plus lub in minus, kłopoty ze snem, spowolniona motoryka to warto udać się do specjalisty po pomoc, a przynajmniej po diagnozę. Jeśli cierpienie jest znaczne, powoduje dyskomfort w życiu to warto się wybrać do psychoterapeuty można (psychoterapię wesprzeć farmakologią).

KROK PIERWSZY – SPORZĄDZENIE AUTODIAGNOZY
Autodiagnoza może być sporządzona w formie listy zawierającej wszystkie wysiłki włożone w walkę z obniżonym nastrojem. Warto je wylistować na kartce papieru i się zastanowić, które z nich były skuteczne, a które nie. Lista może zawierać czynności z różnych dziedzin – począwszy od medytacji, poprzez zadbanie o relacje, do szukania recept w czytanych poradnikach. Warto się zastanowić jakie aktywności sprawiają przyjemność, a które wpływają na pogorszenie nastroju. Jeśli mamy świadomość, co sprawia nam przyjemność to warto te aktywności praktykować. Ważne jest wygospodarowanie czasu wyłącznie dla siebie, na własne przyjemności, nawet pięć minut dziennie, ale codziennie.

KROK DRUGI – ZMIANA MYŚLI DESTRUKTYWNYCH
Jeśli pojawiają się destruktywne myśli na własny temat, przyszłość jest widziana w czarnych barwach i często pojawiają się błędy w myśleniu to znak, że można podjąć pracę nad zmianą punktu widzenia. Warto negatywne myśli zidentyfikować, ocenić ich realność oraz rozpocząć poszukiwanie argumentów przeciwstawnych. W tym celu można zastanowić się nad własnymi mocnymi stronami, nad tym w czym człowiek jest dobry, co u siebie ceni, co jest dla niego wartością. Warto szukać obszarów, w których człowiek sobie radzi, nawet jeśli one są niewielkie. Można je zapisywać, codziennie dodając kolejne.


KROK TRZECI – ZAPEWNIENIE SOBIE WSPARCIA

Dobre relacje są częstokroć źródłem wsparcia. Ważne, aby zastanowić się nad tym, kogo mogę zaliczyć do najważniejszych osób w moim życiu oraz nad pozytywnymi aspektami tych relacji. Aby dopełnić całego obrazu warto zastanowić się nad elementami, które są niewygodne, powodują dyskomfort. Podobnie warto zastanowić się nad osobami, które mają wpływ na życie danego człowieka. Do codziennych relacji, warto wybrać osoby, z którymi dobrze się czujemy, które są postaciami w jakimś aspekcie znaczącymi. Rozmowy z zaufaną osobą, podzielenie się emocjami może wpływać na poprawę nastroju. Równie pozytywnie wpływa podejmowanie wspólnych aktywności, dążenie do wspólnego celu.

KROK CZWARTY – DBANIE O RÓWNOWAGĘ
Warto zadbać balas w swoim życiu, o odpowiednie proporcje między pracą, życiem osobistym, (w tym relacjami z innymi ludźmi), snem, czasem na sport i przyjemności. Ważne wydaje się zarówno zadbanie o odpowiednią jakość i ilość snu, jak i o uprawianie sportu. Odpowiednia zbilansowana dieta (bez fastfoodów, bez przetworzonej żywności) również jest jednym z elementów składających się na jakość samopoczucia.

Warto również wiedzieć, że wpływ na poprawę samopoczucia ma kompleksowe działanie wszystkich elementów. Ważne jest podejmowanie wszystkich aktywności, w odpowiednich dla danej osoby proporcjach, aby zmiana mogła zaistnieć i mogła być trwała.