Warsztaty dla Rodziców: JESTEM Z CIEBIE DUMNY!

Children with a model airplane field

Warsztat jej przeznaczony dla Rodziców, którzy:

  • chcą nauczyć swoje dzieci odpowiedzialności,
  • potrzebują by ich dziecko nabyło nowych umiejętności,
  • potrzebują nauczyć się zachęcać swoje dziecko do współpracy,
  • zastanawiają się w jaki sposób nagradzać dzieci i jak uczyć je ponoszenia konsekwencji.

Metoda ta pomaga dzieciom w przezwyciężaniu problemów z emocjami i zachowaniem. Wyposaża rodziców w takie umiejętności, które będę pomocne w pomaganiu własnym dzieciom w nabywaniu nowych umiejętności.

Start: informacje +48 66 33 789 25

Ilość spotkań: 5

Czas trwania spotkania: 2h

Osoby prowadzące: Kamilla Brzozowska, Agnieszka Lorek-Groniewska

Cena: 250 PLN