Zasada Poufności

Zasada poufności dotyczy spotkań terapeutycznych zarówno ich treści jak i samego faktu istnienia kontaktu z terapeutą.

W przypadku zarówno dzieci jak i młodzieży, w celu zapewnia dziecku komfortu i dobrych warunków do zajęcia się swoimi problemami, terapeuta nie udziela informacji dotyczących treści omawianych na spotkaniach. W związku z tym, że opiekunowie prawni mają prawo do informacji dotyczących przebiegu pracy terapeutycznej, terapeuta uzgadnia z dzieckiem formę wspólnego  spotkania. Zazwyczaj spotkanie odbywa się w obecności dziecka i  rodziców oraz terapeuty. Podczas takiego spotkania poruszane są ważne kwestie w zakresie funkcjonowania dziecka.

Wyjątek od zasady poufności stanowią sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta w każdym z prowadzonych rodzajów terapii, niezależnie od wieku osoby biorącej udział w terapii.