Zespół

Nasz zespół tworzy grupa pasjonatów i profesjonalistów.

Naszą pasją jest praca na rzecz rozwoju zarówno indywidualnego, jak i pomoc w wydobywaniu potencjału tkwiącego w parach i rodzinach.

Nasz zespół to psycholodzy, pedagodzy i audiofonolodzy, posiadający dodatkowo kwalifikacje i prowadzący:

  • psychoterapię indywidulaną osób dorosłych, młodzieży, par oraz rodzin,
  • socjoterapię,
  • zajęcia logopedyczne.