Życie celowe jako jeden z filarów poczucia własnej wartości

Aiming High

By poczucie własnej wartości mogło być adekwatne ważne jest zdanie sobie sprawy – co jest ważne w moim życiu, jakie cele realizuje. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie – co jest celem mojego życia.

Praktyka celowego życia koncentruje się wokół zagadnień:

1.      Odpowiedzialności za formułowanie własnych celów

Ważne aby zadać sobie sprawę, z tego dokąd chcemy zmierzać, gdzie pragniemy dotrzeć. Warto sobie zadać pytania dotyczące tego, gdzie chcę być za 5 i za 20 lat. Co chcę osiągnąć w poszczególnych sferach życia (osobistej, zawodowej, społecznej)? Jakie są moje cele  w zakresie związku, rodziny?

2.      Określeniem działań potrzebnych do realizacji celów

Warto zaznaczyć, które z wyznaczonych celów będą celami krótkoterminowymi, a które długoterminowymi. W zależności, i od długości celu, i od stopnia jego skomplikowania, należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie działania chcę wykonać, aby cel osiągnąć. Warto opracować plan zakładający pulę zadań konieczną do realizacji danego celu.

3.      Monitorowanie własnego postępowania w dążeniu do celu

Czasem w realizacji celu wystąpią przeszkody. Czasem podejmowane działania mogą być nieskuteczne z przyczyn niezależnych od nas. Czasem na skutek podjętych działań przewartościujemy nasze priorytety. Być może zaistnieje konieczność zmiany celu lub opracowanie innej drogi prowadzącej do jego osiągnięcia.

4.      Obserwowanie wyników władnych działań w celu oznaczenia czy zmierzamy tam dokąd chcemy zamierzać. I podjąć ryzyko oceny tego procesu.

(Na podstawie: Sześć filarów poczucia własnej wartości, Nathaniel Branden, Łódź 2015)